I Encontro de Foliacións e Sistemas Dinámicos.

Participación ECSING:

-Álvaro Lozano Rojo (Ponencia)

Santiago de Compostela (España) Abril 2009. (Charla)