Título: "Como construír mosaicos aperiódicos: o exemplo dos poliominós de Penrose"

Autor: Pablo González Sequeiros.

Gamma, 12 (2012), 19-26.